פרוטקטיב +

שירותים פרואקטיב ניהול משאבי אנוש

בפני הארגון והעומד בראשו, עומדים חובות חוקיות ורגולטוריות רבות בהקשר של העסקת עובדים. אי ביצוע חובות אלה בהתאם לחוק חושף את הארגון ואת העומד בראשו לתביעות פליליות הכוללות אחריות אישית לנושא משרה.

להלן פירוט של חלק מהחובות והחוקים בהם צריך הארגון לעמוד:

 1. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה -  לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים.
 2. חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה - מעסיק ימסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד.

 3. חוק שכר המינימום – חובה לפרסם את חוק שכר המינימום על לוח המודעות של הארגון. אחריות היא גם על עובדי קבלן – חובה לוודא כי הם מקבלים את שכר המינימום המגיע להם (דרך תלושי שכר / תלושי 106 / הפרשות לביטוח לאומי וכו'). חובה לשלם את שכר המינימום גם כאשר החברה נמצאת בקשיים כלכליים. חובה לשלם גם על ימי הכשרה לא פחות משכר המינימום אשר נקבע בחוק.
 4. חוק שעות העבודה והמנוחה – אין להעסיק עובד מעל 12 שעות ביום ומעל ל-12 שעות נוספות מצטברות בשבוע. אין להעסיק עובד בימי מנוחה ללא היתר. חובה לשלם על שעות נוספות.
 5. שכר גלובלי – אינו חוקי, (רק למנהלים בכירים). במידה ועובד עבד יותר שעות נוספות מאשר מה שנקבע לו בחוזקה ההעסקה – יש לשלם לו עבור השעות הנוספות העודפות.
 6. חוק הגנת השכר (תיקון מס' 24) – חובה להחתים כרטיס עובד במקום העבודה בכניסה וביציאה.
 7. חוק עבודת נשים - עובדת בהריון:
  1. אין לפטר עובדת בהריון, עם וותק של מעל 6 חודשים, בשום מקרה ללא היתר ממשרד התמ"ת .
  2. חובה לאפשר לעובדת לחזור לאחר חופשת לידה. לא ניתן לפטרה במשך 60 יום לאחר חזרתה מחופשת הלידה (יש חובה להחזירה לעבודה, אין אישור להשאירה בבית ולשלם את שכרה).
  3. אין לפטר עובדת הנמצאת בטיפולי פוריות ללא היתר ממשרד התמ"ת.
 8. מחלה - אסור לפטר עובד הנמצא בחופשת מחלה במידה ויש לו יתרת ימי מחלה.
 9. החוק למניעת הטרדה מינית
  1. יש לתלות בחברה על לוח מודעות את החוק למניעת הטרדה מינית.
  2. יש למנות ממונה למניעת הטרדה שתעבור הכשרה לנושא ע"י גורם מוסמך.
  3. חובה לבצע טיפול מקצועי ורגיש בכל תלונה שתתקבל ולידע את הרשויות במידת הצורך.
  4. יש להכשיר וללמד את המנהלים את נושא מניעת הטרדה מינית.
 10.  פיטורים/ התפטרות עובד
  1. חובת הזימון לשימוע
  2. חובת ביצוע שיחת שימוע ותיעודה
  3. מתן הודעה מוקדמת הדדית בהתאם לחוק
  4. אסור לפטר עובד במהלך וכן 30 יום לאחר שירותו במילואים.

אנו בפרואקטיב משאבי אנוש נשמח לתת לכם שירות כולל במסגרתו מטופלים כל הנושאים הנ"ל ועוד נושאים רבים הקשורים בניהול והעסקת עובדים.

חזרה

צרו איתנו קשר
אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם!
לקוחות מספרים עלינו